Výhody responzivních reklam

Personalizace reklamy je dlouhodobě populární téma v on-line marketingu. Už v roce 2019 tvořily responzivní reklamy na Google 72 %. Lidé se navíc při svém vyhledávání dost mění a aktuálně tvoří 15 % všech vyhledávacích dotazů fráze, které dosud nikdo nepoužil.

I proto počínaje červnem 2022 se Google rozhodl udělat z responzivního formátu jediný existující typ reklamy za účelem zjednodušení tvorby reklam ve vyhledávání a zvýšení jejich efektivity.

Cílem responzivních reklam je vytvořit různé kombinace titulků a popisků pro různé uživatele v závislosti na jejich vyhledávacích dotazech a historii. Google je schopen alternovat až 32 670 kombinací titulků a popisků, mezi kterými pak hledá ty nejefektivnější, aby je zobrazoval nejčastěji. Responzivní reklamy jsou tedy nejefektivnějším způsobem PPC marketingových strategií, díky nkterému můžete nejlépe cílit na potenciální zákazníky.

Responzivní vs. dynamické vyhledávání

Jak už jsme si řekli, responzivní reklamy vybírají ideální kombinace a zobrazují je na základě oblíbenosti, oproti tomu u dynamických si Google přidává titulky sám v závislosti na vyhledávacím dotazu.

Responzivní reklamy se dají skvěle využít pro zvýšení povědomí o značce, ale i generování nových zákazníků zatímco dynamické reklamy jsou užitečné pro obsahové stránky a reklamy zaměřené na klíčová slova.

Výhody responzivní reklamy

PERSONALIZOVANÁ REKLAMA

Hlavním benefitem responzivních reklam je personalizace, která upoutá pozornost větší části uživatelů. Reklamy jsou založené na jejich vyhledávací historii, kliknutích v minulosti, typu zařízení a vyhledávacích dotazech, aktuální / často navštěvované / zájmové lokaci a dalších faktorech.

OPTIMALIZACE PODLE ZAŘÍZENÍ

Pokud si reklamu zobrazíte na mobilu, bude se samozřejmě zobrazovat jinak než na monitoru počítače. Google je schopný určit, který z titulků je dostatečně krátký pro plné zobrazení na mobilním telefonu.

JEDNODUCHÉ A/B TESTOVÁNÍ

U responzivních reklam je A/B testování automatický proces. Google prochází data za vás a sám vybírá nejvhodnější kombinaci, díky čemuž nemusíte sami reklamu analyzovat a tím ušetříte čas i energii.

A co vy? Umíte už vytvořit ideální responzivní reklamu na Google?

Vytvořme spolu skvělý projekt

Kontaktujte nás